Mysteriet med Gustafva Wäplings far

Gustafva Wäpling föds den 1 april 1819 på Stillgården under Ransta Säteri i Kumla kyrkby. Inte nog med att denna oäkta dotter till en mjölkpiga inte får moderns efternamn hon får dessutom sina faddrar ur den adliga ägarfamiljen till Ranstad. Hur kommer detta sig?

Kumla (U) C:6 (1800-1860) Bild 63 (AID: v72900.b63, NAD: SE/ULA/10667)

Gustafvas mor är Brita Olsdotter från Västra Fors, Malung. Hon flyttar 1810 till Sala där hon tar tjänst som piga i hyttan. Den 20 oktober 1815 föder hon sitt första barn, en oäkta dotter som får namnet Christina Brita Olsdotter.

I oktober 1818 flyttar Brita och dottern Stina från Sala till där hon får tjänst i ladugården på Ransta Säteri. Vi kan räkna ut att Brita är gravid när hon flyttar eftersom Gustafva föds i april 1819. Stina fick heta Olsdotter som Brita, men Gustafva får efternamnet Wäpling – ett namn som finns i Salatrakten förknippat med gruvorna. Kan det möjligen vara så att fadern är en Wäpling? Var efternamnet och en ny anställning ett sätt att inofficiellt erkänna faderskapet? Var denne Wäpling i så fall en inflytelserik person? Eller hur kommer det sig att den nyss inflyttade mölkpigans dotter får Herr Major Carl Urban Palmstruch och hans hustru Frederika Magdalena född Stiernefeldt samt Herr rustmästaren C G Palmstruch och fröken Ulrika Charlotta Palmstruch som dopvittnen?

Släng i dem på djupt vatten – då lär de sig bäst

Jag trodde att ett bra kursupplägg var att introducera ämnet, berätta varför det är viktigt och sedan i lämpligt tempo ta deltagarna från A till Ö. Sedan började jag lära mig om lärande och fick veta att det bästa sättet att få någon att lära sig är att slänga i dem på djupt vatten.

För att skapa effektivt lärande måste vi nämligen arbeta med vår hjärna så att vi ”engagerar elefanten” och övertygar den om att den vill vara med. Bilden av vår hjärna som en elefant med ryttare kommer från socialpsykologen Jonathan Haidt som menar att vi har en tendens att överskatta hur mycket kontroll ryttaren har över elefanten. Om elefanten inte är engagerad och motiverad är det oerhört slitsamt för ryttaren att få elefanten att gå den planerade vägen och lära sig något. Men om vi kan engagera elefanten så att den vill röra sig framåt går processen smidigt.

 

 

Bild från Julie Dirksen, Design for How People Learn

Hur gör vi då för att engagera elefanten? Ett sätt är att ersätta powerpoints och faktagenomgångar med realistiska och intressanta övningar som låter elefanten tänka själv och fatta samma typ av beslut som hen kommer behöva göra i verkligheten efter kursen. Jämför själv hur intresserad du blir av följande två inledningar:

 • Välkommen till denna kurs om redovisningsprinciper och rutiner. Idag kommer vi gå igenom följande mycket viktiga material och i morgon eftermiddag kommer vi att göra en kort övning kring det vi lärt oss.
 • Ekonomichefen på bolaget har just klivit på flyget till Amsterdam och du har nu två timmar på dig att gå igenom kontona och ta reda på om din misstanke att hon har svindlat företaget stämmer. Var börjar du?

Att jobba med historier och scenarios låter oss visa snarare än berätta, vilket ökar elefantens motivation och engagemang. Genom att presentera problemet först, låta elefanten ta ett beslut och först därefter ge tillgång till kompletterande information ökar elefantens intresse för att ta till sig den kunskap du vill lära ut då hen verkligen vill lösa problemet.

Vill du lära dig mer om att engagera elefanten rekommenderar jag Julie Dirksens bok ”Design for How People Learn”. Hälsa också gärna på hos Cathy Moore och lär dig mer om scenarios och hur du gamifierar lärande. Moore har också ett antal färdiga scenarios att testa.

Brukar du kasta i dina elever på djupt vatten? Kommer du att testa? Det kommer jag att göra.

Har du prövat de magiska orden ”inte ännu” i dina medarbetarsamtal?

Jämför känslan du får av att höra ”Du har inte klarat provet” mot ”Du har inte klarat provet ännu”. Det första skapar en känsla av misslyckande, av en stängd dörr. Det andra visar på möjligheten att faktiskt lyckas framåt, att det finns fler chanser att utvecklas, att dörren står på glänt.

Kraften i att tro på att du kan utvecklas är oerhört stark. Att uppmuntra detta så kallade growth mindset borde vara en prioriterad uppgift för alla ledare.

Teorierna kring growth respektive fixed mindset kommer från Carol Dweck, professor i psykologi vid Stanford University. Hennes forskning började i skolans värld men har sedan kommit att appliceras på företag och organisationer. Resultaten visar att när hela företag anammar tankarna kring growth mindset känner de anställda mer engagemang och påverkansmöjligheter vilket leder till att samarbete och innovation ökar i företaget.

Frågan alltså inte om du har talang, frågan är om du tror att du kan utveckla din talang? Carol Dwecks forskning visar på ett tydligt sätt att kraften i orden ”inte ännu” kan skapa avgörande skillnad för vår utveckling och våra prestationer. Se hennes TED-talk nedan.

caroldweck

Från ”nu” till ”mer framgångsrik” – att designa lärprocesser

Det är lätt att tänka att lärande alltid handlar om att ge mer kunskap. Att lärande är samma sak som ”kurs” av något slag, vare sig det är på kursgård eller via datorn. Men så enkelt är det förstås inte.

Lärande kan snarare ses som en förflyttning av en person från ”nu” till ett läge där hen är ”mer framgångsrik” och för att kunna designa en bra lärprocess måste vi dels veta vad målet är och dels identifiera gapet mellan ”nu” och ”mer framgångsrik”.

 Skattkarta med start och slutmål

Anna behöver beställa fler reklampennor till företaget men vet inte av vem vi handlar och hur hon ska göra beställningen. Hon har alltså brist på kunskap om hur hon ska göra. Lösningen här är relativt enkel, vi behöver ta reda på exakt vilken kunskap Anna behöver (adressen till leverantören, produktnumret på de pennor vi använder etc) och hitta bästa sättet att förse henne med den kunskapen (göra uppgiften tillsammans, ta fram en checklista etc). Därefter har Anna den kunskap hon behöver, hon kan genomföra beställningen och förflyttningen till ”mer framgångsrik” är genomförd.

Ett lite mer komplicerat scenario är att medarbetaren saknar färdigheter av något slag. Skillnaden på kunskap och färdighet är att i det senare fallet kan man inte vara skicklig utan att öva. Vi kan som exempel ta Beata som är helt ny i supporten och har fått en mycket arg kund på tråden. Även om Beata har en lathund om ”kundbemötande” framför sig som ger henne kunskap är det inte sannolikt att hon klarar situationen framgångsrikt. Att hantera upprörda kunder är en färdighet som skapas över tid och för att förflytta sig till ”mer framgångsrik” behöver Beata få öva. Vi måste alltså designa en helt annan lärprocess för henne än för Anna.

En tredje form av gap handlar om motivation. Calle har hanterat reseräkningarna på företaget de senaste fem åren och har full koll på alla regler, dock kräver det nya systemet att vissa saker görs på ett nytt sätt vilket innebär att Calle måste ”avprogrammera” sin gamla kunskap och lära sig ett nytt sätt, vilket är mer ansträngande än att bara lära sig en helt ny kunskap. När gapet handlar om motivation behöver vi designa en lärprocess som handlar om att förändra attityder, få accept för mål och vi behöver också ge tid för acceptans av förändringen.

Jag som skriver arbetar med lärande, kulturfrågor och allt annat som bidrar till att skapa framgång för medarbetarna på JSC IT-partner. Just nu bygger jag upp ett internt kompetenscenter och lär mig mer om lärande, vill du dela med dig av din kunskap om området blir jag glad.

Lärande är som inlagd gurka

Innan jag började jobba med lärande tänkte jag att mitt jobb skulle handla om lärande. Nu fyra månader senare har jag insett att mitt jobb handlar om motivationsfaktorer, beteendeförändringar, feedback, samarbete, företagskultur och organisationsutveckling. Och lite om lärande. Det är svårare, och mycket roligare, än jag någonsin trodde.

Min första utmaning har varit att definiera vad som utgör ”lärande” i vår organisation. Jag har vetat ungefär vad jag vill säga och att jag vill koppla ihop det med hur vi ser på kultur, men inte kunnat klargöra det förrän jag snubblade över Red Matters fantastiska analogi med inlagd gurka.

saltgurka (2)Kulturmarinaden

Gurkor växer i olika jordar och får därmed olika smak och karaktär. När de läggs i en marinad ändrar alla dock alla gurkorna smak beroende på om marinaden är söt, sur eller salt, oberoende av var de vuxit. Marinaden kan liknas vid kulturen, som har kraft att förändra det som läggs i den. Den önskade smaken på marinaden bestäms av de kryddor i form av värderingar och metoder vi lägger i den.

Av tradition fokuserar många företag fortfarande på själva gurkorna när man vill skapa förändring, vanligt är att man skickar en gurka eller två på kurs. Men att en gurka får en något förändrad smak kommer inte förändra marinaden, så för att skapa en lärande organisation behöver vi i stället finslipa receptet på själva marinaden.

Det betyder inte att lärande inte är viktigt. Tvärtom, lärande är en avgörande framgångsfaktor. Men det betyder att vi flyttar fokus från ”åka på kurs” till ”utvecklas varje dag” och ser lärandet som en 70-20-10 pyramid.

Lärandepyramiden

pyramid10 % av ditt lärande sker genom att du i någon form ”går på kurs”.

20 % av ditt lärande sker genom att du deltar i intressegrupper, labbar, har en mentor eller coach eller på annat sätt lär av kollegor.

70 % av ditt lärande sker på jobbet genom att du får nya spännande uppdrag som är mer utmanande än det du gjort tidigare.

Fyra tips till dig som söker jobb

Eftersom jag arbetar med rekrytering har jag genom åren läst många jobbansökningar. De flesta är både lättlästa och intresseväckande, men tyvärr är det förvånansvärt många som gör samma fyra misstag.  Här får du därför min snabbguide till fyra saker du bör undvika när du söker jobb.

1. Berätta inte varför jobbet är perfekt för dig, berätta varför du är perfekt för jobbet.

Om jag fick en hundring för varje ansökan jag läst som börjar med ”Den här tjänsten är perfekt för mig för jag brinner för ekonomi/marknadsfrågor/it etc…” så hade jag varit rik nu. Som rekryterare förutsätter jag faktiskt att du är intresserad av tjänsten eftersom du söker den. Det jag vill veta är varför du är det perfekta valet för företaget.

2. Berätta varför du vill ha just det här jobbet

Även om du klippt in vårt företags namn i brevet syns det att det är ett generellt ansökningsbrev eftersom du berättar om lite av varje istället för att anpassa brevet till den aktuella tjänsten. Jag letar inte efter någon som vill ha ett jobb, jag letar efter dig som vill ha DET HÄR jobbet och som tydligt visar det.

3. Svara på det annonsen frågar efter

Om annonsen efterlyser kunskap i ett visst program och erfarenhet från en viss arbetsuppgift, berätta då i din ansökan att du har den kunskapen/erfarenheten. Eller berätta att du inte har den men att du kompenserar det på X sätt så att jag ser att du förstått vad vi behöver och har en plan för hur du ska lösa det.

4. Förstå tjänstens nivå

Det är bra med ambitioner. Men om du söker ett jobb som uttalat är ”entry-level” är det inte optimalt att inleda med dina ambitioner kring ledarskap och chefsansvar. Visst finns det utrymme att växa i de flesta roller, men jag söker dig som vill ha det jobb som är ledigt nu. Inte en person som vill vidare innan bläcket torkat på anställningsbeviset.

Bonustipset – visa ditt engagemang redan nu

Varför inte följa företaget på sociala kanaler som LinkedIn, Facebook, Instagram redan innan du skickar in ansökan? När jag som rekryterare kollar din nätprofil kan jag se att du visat intresse, och du får också ett enkelt sätt att hålla dig uppdaterad om vad som händer på företaget, något du kan använda till din fördel om du får komma på intervju.

Entreprenörskap på menyn

När den fräscht upplagda maten landar på bordet framför oss är det inte längre vår första impuls att ta en tugga och njuta av smakerna. Nej, först måste vi ta ett kort, lägga på filter och publicera på sociala medier så att många som möjligt kan se och ”gilla” det vi (snart) äter.

Att maten är identitetsskapande är så etablerat att det fått ett eget namn ”eatdentity”. Det är alltså så att  vad vi äter, var vi äter och hur vi äter säger något om våra värderingar och vilka vi är.

När maten blir en livsstilsmarkör och något som många lägger mycket pengar på öppnas möjligheter för nytänkande entreprenörer och på Science Park möter vi just nu ovanligt många start-ups inom matsegmentet.

Det kan handla om mat med lokal känsla som när Sofia Alriksson driver bloggen ”Den naturliga maten” eller när Joakim Nådell startar container-restaurangen Nonsense med närproducerad gatmat.

Mat från Nonsense

Andra exempel är när ett gäng internationella studenter på vår högskola tycker att vi behöver roligare mat i Sverige och drar igång prenumeration på kryddor med tillhörande recept. Eller när apputvecklaren Petra Sollén släpper loss sin kreativa ådra och startar e-butiken Käck Kaka.  Eller varför inte Lisa och Erik på Happy Healthy Hunters som bland annat experimenterar med att göra nyttiga chips av en av de trendigaste råvarorna  just nu, nämligen grönkålen.

Och det verkar finnas potential för de nystartade matföretagen. EnligtLivsmedelsföretagen omsätter branschen närmare 170 miljarder kronor fördelat på 3 000 företag, merparten småbolag. Dessutom har svensk livsmedelsexport under lång tid vuxit mer än varuexporten i övrigt och mat och dryck utgör nu sex procent av vår samlade varuexport.

Vi ser fram emot att följa bolagen ovan på deras entreprenörsresa och möta fler spännande start-ups inom matsegmentet framöver. Och nästa gång vi är ute och äter och får in en rätt som är som gjord för att delas på sociala medier vet vi att vi ska säga ”det här är typisk cuisine de blogeur” 

——–

Denna text publicerades ursprungligen på Science Park-bloggen.

Krönika om sociala medier i tidskriften Gjuteriet

Måste du finnas på sociala medier? Nej.
Kan du ha nytta av det? Ja.

För att förtydliga; Jag tror att alla företag har nytta av att finnas på sociala medier, men jag tycker inte att alla företag ska ha en Facebooksida.

Framgång, oavsett bransch, bygger på relationer. Vi gör affärer med, arbetar hos och levererar till personer och företag vi har en relation med. Relationer skapas genom möten och samtal – det är bland annat därför vi gör kundbesök, events och ställer ut på mässor. Rent praktiskt finns det dock en gräns för hur många personer vi hinner prata med under en dag, och mässan eller kundbesöket är kanske bara en gång per år.

Sociala medier ger dig möjligheten att ha kontakt med ett större nätverk över hela året. Du kan till exempel förlänga mötet du haft på en mässa och fortsätta kommunicera med de som visat intresse för dig och ditt företag. Genom att på sociala medier visa dig och dela med dig av tips, idéer, kunskap och kontakter som är av värde för ditt nätverk bygger du en stark relation som kommer leda till att du får lättare att få kunder, eller rekrytera personal.

Mitt tips är att du börjar på individnivå. Strunta i Facebooksidan för företaget men se till att du skaffar dig ett konto på LinkedIn. Gör i ordning din profil, lägg till dina kontakter och börja leverera värde till dem i form av tips och råd som du tror de kan ha glädje av. Svara på frågor du får och ställ frågor till andra om sådant du vill veta. Var tillgänglig och trevlig. Bygg ditt nätverk. Ge det tid och det kommer att ge dig resultat.

Vill du sedan gå vidare med sociala medier för företaget så börja med den kanal där du hittar flest personer ur din viktigaste målgrupp. Registrera ett konto men avstå från att direkt börja göra inlägg. Börja istället med att läsa och följa andra för att förstå hur spelreglerna ser ut i just den här kanalen och vilka som pratar. När du har koll på läget så ge dig in i konversationen genom att låta dina första inlägg vara svar på någons fråga eller en kommentar i en diskussion.

Rätt hanterat kan sociala medier leverera stort värde till ditt företag, men för att lyckas krävs dock att du satsar resurser i form av tid. Varje ny kanal kräver att någon läser, svarar, diskuterar och gör inlägg på ett sätt som bygger ditt företags varumärke. Så innan du drar igång, se till att du är villig att avsätta tillräckliga resurser och sätt ett mätbart mål så att du kan se att din satsning lönar sig. Glöm sedan inte att utvärdera regelbundet och justera kursen när det behövs.

Lycka till!

Cecilia Ödman är Marknads-och kommunikationschef på Science Park Jönköping. Hon har tidigare drivit eget företag inom digital kommunikation och brinner för entreprenörskap, möten och storytelling.

——

Den här krönikan skrevs för tidskriften Gjuteriet nummer 6 2014.

Marketing advice for start-ups

THE BASICS:

 1. Decide on a name for your company/product/service
 2. Register .com and .se addresses for all important names
 3. Register accounts on all social media sites for your company and product names

(maybe you don’t want a Facebook-site or Twitter-account for active use, but you really don’t want anyone else to register your name and speak for you)

THE REST:

Create your product pitch

Who is your ideal user of your product and what problem do you solve for that user? How do your product differ from what your competitors offer? Work this down to two short sentences that are crystal clear and impossible to resist for your ideal user. Test it. Make it better and test it again until it is award winning.

Polish your personal profile

You as a person are of vital importance for the launching of your start-up. If you are online; clean up your profiles on all social media. If not online; register with at least LinkedIn and create a good-looking updated profile. What have you done before that matters to this start-up? Who do you know that boosts your status and give you credibility?

Network

Attend meetings and conferences and go to lunch with people with the sole purpose of telling them (not SELLING them) about what you are up to. Ask their advice and get the word out that you are starting something interesting. If you are not alone in the start-up accept that one of you will be more visible than the others – all bands have a lead singer, all companies have a CEO.

Optimize your website

 • Make sure your website talk about the benefits for the user, not the features of your product.
 • Make sure you have optimized every page and picture to Google’s liking.
 • Make sure your have added ”share this” buttons everywhere.
 • Make sure you have included links to all of your social channels.
 • Make sure you have pictures and names and contact information for yourself and every staff member in a prominent place and that you tell your background story. Why have you started this business? Why are your team the best people to do this?
 • Make sure you invite visitors to get in touch.

Make it easy to write about you

Have pictures that are free to use for press and bloggers. You need pictures of the founders, the team and the products and preferably some really fun pictures of the founders using the product.

Write your background story in a simple but compelling way and offer up some quotes about your business and about being an entrepreneur. Don’t forget to update your background story when new interesting things happen – like your first order, new partnership, new hire etc.

Practise your pitch

Practise a long and short version of what you do so that you can pitch in a stunning way. Make sure your presentation is about the problem you solve for your ideal user and why you are the right people to succeed with this mission you have. Ask for help if you are not completely comfortable on stage – what you say and how you say it matters a lot.

Get professional presentation material

Unless you’re starting a communications agency, get a professional to design your presentation. What you look like on stage matters. A lot. If you can’t afford the fees of the big agencies turn to students or fellow start-ups. But no clip-art power points. Please.

Be visible

Spread all good news through your own channels

List bloggers and journalists that cover your topic and start building a relationship with them – complement them on something they wrote, suggest a person to interview (not yourself). When the relationship is established, start sending them personal notes with news once in a while. Thank them if they write. Don’t ask why if they don’t write.

Comment on news regarding your business or region to get your name out as someone who knows and cares. Thank people who comment on your news and thought, build relationships.

Apply for awards, grab opportunities to speak in public and make sure to spread the news about such events before, under and after for maximum PR.

And, as a clever man says: Be honest and do good shit!

For international readers: This blog is normally in swedish, but this entry was written for the international startups we work with at Science Park Jönköping and I wanted to publish it on my own blog. Any questions, please e-mail me or ask on twitter. Thanks for reading!